Fantastilised liigid: Half-Orcs

Oleme jõudnud fantastiliste rasside artikliseeria neljanda osa juurde. Eelmises kirjutises keskendusime poolhaldjatele: nn hübriidrassile, kelle üks vanematest on haldjasoost ja teine inimene. Kuid poolhaldjad pole kaugeltki ainsad Dungeons & Dragonsi (D&D) maailma segaverelised. Sel korral tuleb juttu järgmisest segaverelisest rassist half-orc’idest ehk poolorkidest.

Taaskord on selge, et sõna poolork viitab olendile, kes on vaid pooleldi ork. Nagu poolhaldjate puhul, on ka poolorkide üheks vanemaks inimene. Kuna inimesed on üks levinumaid D&D rasse, siis on just nemad need, kes mitmete rassidega harmoonias elades segaverelisi järglasi saavad. Antud juhul on inimsugu leidnud ühise keele mõne metsiku orki klanniga ning sellest sündisid järeltulijad, kes on pärinud omadusi mõlemalt oma vanemalt.

Poolorki üks vanematest on täisvereline ork.

Päritolu ja omadused

Inimesed peavad poolorke tihtilugu füüsiliselt elajaslikeks või loomalikeks. Seevastu orkide kogukondades elutsevaid poolorke peetakse inimlaadseteks. Enamikel poolorkidel on hallikas nahk, väljaulatuv lõug, silmapaistvad hambad, längus otsmik ning jämedakoelised juuksed. Seetõttu jäävad nad inimeste kogukondades lihtsasti silma. Siiski on nende silmahambad märgatavalt väiksemad kui puhtaverelisel orkil. Poolorkide juuksed on reeglina musta värvi, mis muutuvad vananedes suhteliselt kiiresti halliks. Üldiselt ei ela poolorkid nii kaua kui inimesed. Neid loetakse täiskasvanuks 14-aastasena ning nad ei ela enamasti kauem kui 60 aastat. Harva elavad poolorkid kuni 75-aastaseks.

Poolorkid on keskmiselt 180-190 cm pikad, kaaludes umbes 70-100 kg. Seega on nad inimeste keskmisest veidi pikemad, kaalukamad ning sageli ka füüsiliselt tugevamad. Orkide seas elavatel poolorkidel on kehal traditsioonilised armid, mis demonstreerivad nende lahingoskusi ning vaprust. Inimeste seas vaadatakse nendele armidele pigem kui ebaatraktiivsetele ja häbiväärsetele märkidele.

Poolorkid on maailmas eksisteerinud mitmeid sajandeid, kuid nii nagu enamikel segaverelistel, pole ka neil oma kogukondi ning eraldi kultuurset ajalugu. Segaverelistele omaselt elavad nemadki ühes oma vanemate kogukondadest, omandades nii selle kogukonna traditsioonid, väärtushinnangud kui ka kultuurilise tausta. Kõige rohkem leidub poolorke ikkagi orkide hõimude seas.

Poolorkid on pärinud mõlemalt oma vanemalt erinevaid omadusi. Neil on orkidele omane võimas ramm, kuid nad ei ole nii vastupidavad. Seevastu on nad inimsoolt pärinud paljudest teistest rassidest suurema täpsuse ning osavuse. Lisaks on neil võime näha väga hämarates keskkondades. Lahingus haavata saades saab poolork jõudu ja meelekindlust juurde. Nad suudavad muuta oma viha lahingus kasutatavaks rammuks. Kuid kindlasti ei ole poolorkid võitmatud – nagu kõik teised, väsivad ka nemad viimaks ning on füüsiliselt murtavad. 

Kui varasemates artiklites käsitletud rassidel on olnud mitmeid alamrasse, siis poolorkidel ei ole ühtegi lihtsasti eristatavat alamliiki. 

Iseloom

Segaverelistele omaselt on ka poolorkid voolinud mõlemalt esivanemate liinilt päritud omadused unikaalseks tervikuks. Inimestele omaselt on poolorkid julged, visad ning ambitsioonikad. Lisaks omavad nad märkimisväärset kohanemisvõimet, kuna tunnevad end enamikus kogukondades heidikutena. Orkidelt on nad pärinud esmapilgul vähem ihaldusväärsemad tunnused nagu rohmakas välimus, kannatamatus ning metsikus. Neil on suur armastus füüsiliste naudingute vastu nagu söömine, joomine ning tantsimine. Nad on väga otsekohesed, öeldes oma arvamuse ausalt välja.

Poolorkid säravad raevukates lahingutes

Kokkuvõttes on poolorkid kergesti ärrituvad ja tusased, kuid märksa kavalamad kui tavalised orkid. Nad naudivad lihtsaid asju – pidusööke, laulmist, maadlemist, metsikut tantsu jne. Väga harv nähtus onsee, kui poolorkile meeldib filosoofia või luule. Nad on tihtilugu vabad hinged, kuid erinevalt puhtverelistest orkidest on nende kavatsused pigem healoomulised. Poolorke peetakse üldiselt suhteliselt ebaintelligentseteks, kuid orkide kogukondades loetakse poolorke vägagi teravamõistuslikeks ning neid valitakse tihti ka juhtideks. Loomulikult tuleneb see sellest, et oma nüri meele ongi poolorkid pärinud just oma orkist esivanematelt.

Tunnused

Ability Score Increase: Strength +2, Constitution +1

Eluiga: Täiskasvanuks saab 14-aastaselt, elab umbes 60-aastaseks, harva kuni 75.

Moraalne kompass: Peamiselt neutraalsed (neutral) ning pigem kaootilised (chaotic)

Suurus: Medium

Kiirus: 30 jalga (feet)

Keeled: Oskad lugeda, rääkida ja kirjutada Common’it ning Orc’i.

Lisaomadused: 

Pimedas nägemine Näed mittemaagilises pimeduses 60 jala kaugusele. Värve ei ole võimalik pimeduses eristada.

Relentless Endurance Kui su elupunktid (hit points) kukuvad nulli, siis sa ei sure, vaid langed hoopiski 1 elupunkti peale. Seda võimet saad kasutada uuesti pärast pikemat puhkust.

Menacing Sa oled vilunud (proficient) hirmutamise (intimidation) oskuses

Savage Attacks Kui tabad lähivõitluse relvaga rünnates kriitilise täpsusega, siis võid ühe relva damage täringutest ühe korra veel veeretada ning lisada tulemuse kogusummale.

Igal juhul sobib poolork mängijale, kes soovib mängida füüsiliselt tugevat, mõistuselt natuke nürit, otsekohest tegelast. Klassiks sobib poolorkile ideaalselt fighter, barbarian või hoopiski hexblade tüüpi warlock. Loomulikult võib poolorki mängida ka teisi klasse, eriti kui mängujuht lubab teha Tasha’s Cauldron of Everything raamatust tulenevaid origin muudatusi. Oluline on, et karakterit oleks mängijal huvitav mängida koos kõigi tema tugevuste ja nõrkustega.

X
Ostukorv
Ostukorv on tühi.

Lisa mõni toode ostukorvi, et alustada.